نمایندگان آمریکا سه لایحه ضد ایرانی را به صحن مجلس می برند در سالگرد امضای «برجام»؛

نمایندگان آمریکا سه لایحه ضد ایرانی را به صحن مجلس می برند

مجلس نمایندگان آمریکا در هفته پیش رو سه لایحه ضد ایرانی را بررسی می کند که مواردی از جمله اعمال تحریم های جدید حقوق بشری تا ممانعت از ورود به چرخه دلار را شامل می شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از واشنگتن پست، مجلس...