مجری تلویزیون آذربایجان با لباس نظامی ظاهر شد

مجری تلویزیون آذربایجان با لباس نظامی ظاهر شد

مجری اخبار تلویزیون جمهوری آذربایجان با لباس نظامی اخبار خواند. به گزارش پرس شیعه؛ در پی جنگ قره باغ بین دوکشور آذربایجان و ارمنستان حاشیه های زیادی رخ داده است. مجری تلویزیون جمهوری آذربایجان در حالی جلوی دوربین رفت...