شبکه حقانی و لشکر طیبه در حمله کابل دست دارند

شبکه حقانی و لشکر طیبه در حمله کابل دست دارند

مقامات امنیتی شهر کابل اعلام کردند: تحقیقات اولیه نشان می دهد شبکه حقانی و لشکر طیبه در حمله تروریستی روز گذشته کابل دست دارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید می...