توجه به تربیت درست کودکان سبب بیمه شدن انقلاب در برابر فرهنگ غرب می شود مبلغ روشندل و نمونه کشوری:

توجه به تربیت درست کودکان سبب بیمه شدن انقلاب در برابر فرهنگ غرب می شود

مبلغ روشندل و نمونه کشوری گفت: سرمایه گذاری و توجه به تربیت درست کودکان در جامعه سبب می شود تا انقلاب در برابر ورود فرهنگ غرب بیمه شود و این از ضرورت ها است. به گزارش پرس شیعه، حجت الاسلام لطفعلی باقریان، مبلغ روشندل و...