نوشته هایی با برچسب "لغو تابعیت"

کویت تابعیت ۵١ تن از شهروندان این کشور را لغو کرد

کویت تابعیت ۵١ تن از شهروندان این کشور را لغو کرد

این اقدام دولت با توجه به تحقیقات به عمل آمده از سوی وزارت کشور و تشکیل کمیته هایی در زمینه مقابله با باندهای جعل اسناد و شناسانامه در این کشور صورت گرفته ایت. به گزارش پرس شیعه؛ نکته قابل توجه این که بخش اعظم افراد...

آغاز اعتراض مردم بحرین به لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم

آغاز اعتراض مردم بحرین به لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم

ساعاتی پس از اعلام لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین توسط مقام های آن کشور، هزاران تن از مردم منطقه الدراز به راهپیمایی و اعتراض پرداختند. به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به جایگاه برجسته شیخ عیسی نزد مردم بحرین...