اسلام آباد تحریم بانکهای ایرانی را لغو کرد یک مقام بانکی پاکستان:

اسلام آباد تحریم بانکهای ایرانی را لغو کرد

یک مقام ارشد بانکی پاکستان اعلام کرد: بانک مرکزی پاکستان بعد از گذشت ۴ سال، تحریم بانکهای ایرانی را لغو کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه «پاکستان»، یکی از مقامات ارشد بانکی پاکستان گفت: بانک پاکستان بعد از گذشت...