اگر روح شوق به لقاء الهی داشته باشد، شاد و با نشاط است پای درس اخلاق آیت الله جوادی آملی؛

اگر روح شوق به لقاء الهی داشته باشد، شاد و با نشاط است

آیت الله جوادی آملی گفت: اهل سیر وسلوک‌ سال عبادی واخلاقی شان را از اول رمضان شروع می کنند وماه شعبان آخر سال آنهاست تمام کوششان این است که در آخر سال همه حقوق الهی را از عهده خودخارج کنند. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله...