آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی

لقمان نام یکی از حکیمان بزرگ الهی و این سوره مکی است. به گزارش پرس شیعه؛ در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که لقمان پیامبر نبود اما بنده‌ای بود که بسیار فکر می‌کرد، خدا را دوست داشت. خداوند نیز او را دوست می‌داشت و...