اسرائیلی ها یهودی نیستند و تفاوتی با لنین ندارند آیت الله العظمی سبحانی:

اسرائیلی ها یهودی نیستند و تفاوتی با لنین ندارند

آیت الله العظمی سبحانی بیان کردند: صهیونیست ها، یهودی دروغین هستند که به آیین یهودیت نیز عمل نمی کنند و دائما در حال ظلم هستند؛ نام یهودی را یدک می کشند در حالی که اصلا دین دار نیستند، بلکه مادی کامل هستند و با لنین هیچ...