ظریف: آنها که با لهجه اروپایی در سوریه به سر می‌برند ایرانی نیستند

ظریف: آنها که با لهجه اروپایی در سوریه به سر می‌برند ایرانی نیستند

وزیر امورخارجه کشورمان با انتقاد از رویکرد غرب نسبت به مقوله حقوق بشر گفت: آن‌ها که در سوریه و عراق با لهجه غلیظ و اصیل اروپایی فریاد می‌زنند و سر می‌برند ایرانی نیستند. به گزارش پرس شیعه،محمد جواد ظریف در کمیته روابط...