فروش اینترنتی لوازم قربانیان کشتار نیس!

فروش اینترنتی لوازم قربانیان کشتار نیس!

یکی از دادگاههای فرانسه، یک شهروند را که در صدد فروش اینترنتی لوازم شخصی قربانیان حمله تروریستی نیس بود به ده ماه حبس محکوم کرد به گزارش پرس شیعه؛ این مرد ۳۹ ساله فرانسوی، شماره تلفن خود را در اطلاعیه فروش لوازم با این...