امام خامنه ای : شجره خبیثه ملعونه آل‌ سعود لیاقت اداره حرمین را ندارد در جمع خانواده‌ های شهدای منا؛

امام خامنه ای : شجره خبیثه ملعونه آل‌ سعود لیاقت اداره حرمین را ندارد

رهبر انقلاب با اشاره به اینکه در جریان فاجعه منا آل سعود حتی یک عذرخواهی زبانی از مسلمانان نکردند، این حادثه را، اثبات مجدد بی لیاقتی این شجره خبیثه‌ی ملعونه در اداره حرمین شریفین خواندند. به گزارش پرس شیعه به نقل از...