نوشته هایی با برچسب "لیله الرغائب"

اعمال لیله الرغائب

اعمال لیله الرغائب

اولین شب جمعه ماه رجب را «لیله الرغائب» (یعنى شب دلدادگان) می‌گویند و براى آن عملى با فضیلت بسیار از حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله وارد شده است. به گزارش پرس شیعه؛ در اعمال این شب آمده است: بدان که اولین شب جمعه ماه رجب...

لیله الرغائب شب میل و رغبت هاست نه شب آرزوها پای درس اخلاق علامه جوادی آملی؛

لیله الرغائب شب میل و رغبت هاست نه شب آرزوها

علامه جوادی آملی در جلسه درس اخلاق خود گفت: رغبت یعنی میل نه آرزو؛ لیلهالرغائب به معنای شب آرزوها نیست بلکه شب رغبت‌ها، گرایش‌ ها و مجذوب‌شدن‌هاست. به گزارش پرس شیعه؛ رجب ماه خداست؛ ماه پر برکتی است که اعمال بسیاری...

فضیلت و اعمال شب لیله الرغائب نخستین شب جمعه ماه رجب

فضیلت و اعمال شب لیله الرغائب

از نخستین شب جمعه ماه رجب غفلت نکنید چه آن شب را ملائکه «شب رغائب» نامند و آن چنان است که چون ثلث شب بگذرد در آسمان‌ها و زمین ملکی باقی نمی ماند مگر اینکه در کعبه و حول آن جمع می‌شوند و خداوند به آنها خطاب فرموده... به...