دستگیری یک کبوتر به دلیل ارتکاب جرم!

دستگیری یک کبوتر به دلیل ارتکاب جرم!

مأموران امنیتی زندانی در کلمبیا یک کبوتر را به جرم حمل موبایل برای یکی از زندانیان دستگیر کردند. به گزارش پرس شیعه؛ موبایلی که به این کبوتر وصل شده بود در یک کیسۀ همرنگ با پرهای آن قرار داده شده بود اما این حیله مأموران...