پسابرجام و مأموریت جدید کشیش جاسوس

پسابرجام و مأموریت جدید کشیش جاسوس

نگاهی به روند اخبار مندرج در فاکس نیوز، پرده از یک حرکت از پیش طراحی شده و چند منظوره در راستای ماموریت‌های سازمان‌های تبشیری- صهیونیستی در ایران و جهان برمی‌دارد. به گزارش پرس شیعه؛ سعید عابدینی کشیش جاسوسی که...