مرگ رئیس سابق موساد و عامل طراحی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بامداد امروز اتفاق افتاد؛

مرگ رئیس سابق موساد و عامل طراحی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران

منابع رسانه ای اعلام کردند مئیر داگان رئیس سابق موساد که عامل اصلی طراحی ترورهای زنجیره ای دانشمندان هسته ای ایران نیز محسوب می شد، بامداد امروز در ۷۲ دوسالگی مرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا»،...