از ماجرا جویی در خلیج فارس تا ادعای پرهیز از بروز تنش تحرکات ناوهای آمریکایی در خلیج فارس؛

از ماجرا جویی در خلیج فارس تا ادعای پرهیز از بروز تنش

مقامات آمریکایی در حالی از لزوم خودداری ایران از بروز «تنش غیرضروری» در مناسبات با واشنگتن دم می زنند که ناوهای این کشور همچنان مشغول ماجراجویی در خلیج فارس هستند. به گزارش پرس شیعه؛ شب گذشته شبکه سی ان ان مدعی شد یک...