زیباترین مادران لبنانی چه کسانی هستند؟

زیباترین مادران لبنانی چه کسانی هستند؟

در لبنان نیز مانند خیلی کشورهای دیگر روز مادر یک روز مهم و به یاد ماندنی است. لبنانی‌ها اصطلاحی برای مادران نمونه دارند: «اجمل الامهات»؛ یعنی زیباترین مادران. به گزارش پرس شیعه؛ در لبنان نیز مانند خیلی کشورهای دیگر...