واتیکان قدیس معرفی می کند

واتیکان قدیس معرفی می کند

مقام های واتیکان قصد دارند، فردا، مادر ترزا را به عنوان قدیس معرفی کند. به گزارش پرس شیعه؛ واتیکان برای قدیس شناختن مادر ترزا که به نماد جهانی کمک به فقرا تبدیل شده است، آماده است و احتمال می رود که ۱۲ نفر از رؤسای...