نوشته هایی با برچسب "مارتین شولتز"

تشکیل دولت اروپایی ضرورت دارد رئیس پارلمان اروپا:

تشکیل دولت اروپایی ضرورت دارد

رئیس پارلمان اروپا در یادداشتی در روزنامه فرانکفورترآلگماینه درخواست کرد تا کمیسیون اروپا به دولت اروپایی تبدیل شود. به گزارش پرس شیعه؛ «مارتین شولتز» در یادداشتی در روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه با اشاره به...

انگلیس نباید به هر قیمتی در اتحادیه اروپا حفظ شود مارتین شولتز:

انگلیس نباید به هر قیمتی در اتحادیه اروپا حفظ شود

رئیس پارلمان اروپا در نظر گرفتن قواعد خاص و استثنایی برای انگلیس در اتحادیه اروپا که مد نظر کامرون است را رد کرده و گفت ما به انگلیس در اروپا نیاز داریم اما نه به هر قیمتی. به گزارش پرس شیعه، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر...