آیا داعش به فرمان ترکیه به مارع می‌رود؟

آیا داعش به فرمان ترکیه به مارع می‌رود؟

پیشروی سریع کردها و گروه‌های متحد با آنان در حومه شمالی حلب به دلیل پوشش هوایی نیروهای روسیه، ترکیه را هراسان کرده و آنکارا در صدد استفاده از داعش برای جلوگیری از سیطره کردها بر مناطق هم مرز با ترکیه است. به گزارش پرس...