مارک اجباری بر لباس مردم موصل عراق

مارک اجباری بر لباس مردم موصل عراق

مردم شهر موصل مرکز استان نینوا در شمال عراق مجبور شده اند که فقط لباس هایی بخرند و بپوشند که دارای علامت پرچم سیاه داعش باشد. به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز گروه تروریستی داعش علامت پرچم خاص خود را روی لباس ها...