هشدار جدی سازمان بهداشت جهانی درباره یک ویروس خطرناک

هشدار جدی سازمان بهداشت جهانی درباره یک ویروس خطرناک

در پی انتشار سریع ویروس زیکا در قاره آمریکا سازمان بهداشت جهانی از نشست فوق العاده خود در روز دوشنبه آینده خبر داد. به گزارش پرس شیعه، مارگارت چان رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در ژنو گفت که ویروس زیکا سال گذشته در...