سفر مارین لوپن به لندن برای حمایت از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

سفر مارین لوپن به لندن برای حمایت از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

رهبر حزب افراطی جبهه ملی فرانسه قصد دارد به انگلیس سفر کند تا از کمپین خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت نماید. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، آلن ویزیر سخنگوی حزب جبهه ملی فرانسه در سخنانی تاکید کرد: مارین لوپن...