سرقت صدها میلیارد دلار از اموال مردم عراق در یک دهه نماینده عراقی:

سرقت صدها میلیارد دلار از اموال مردم عراق در یک دهه

عضو فراکسیون دولت قانون در مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد ، مافیای فساد در عراق صدها میلیارد دلار از اموال مردم این کشور را سرقت کرده است . به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، "زینب عارف البصری" گفت: مافیای فساد در ۱۰...