مالدیو روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد

مالدیو روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد

جمهوری مالدیو که جمعیتی کمتر از ۴۰۰ هزار نفر دارد از قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت امور خارجه مالدیو در بیانیه ای ضمن تکرار اتهامات واهی عربستان سعودی علیه ایران، اعلام کرد روابط...