مانور ناتو در استونی آغاز شد

مانور ناتو در استونی آغاز شد

مانور نظامی ناتو در استونی از شب گذشته آغاز شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، مانور نظامی ناتو موسوم به «سیبر استرایک»،( ضربه شمشیر) در یک شهرک نظامی واقع در منطقه تاپا در استونی در حوزه بالتیک آغاز شده...