یک تبعه کویتی مفقود در جنگ خلیج فارس پس از ۲۶ سال به کشورش بازگشت

یک تبعه کویتی مفقود در جنگ خلیج فارس پس از ۲۶ سال به کشورش بازگشت

این رخداد نادر در حالی اتفاق افتاده است که دولت کویت طی دو دهه اخیر تلاش های گسترده ای را در سطح بین المللی جهت یافتن اثری از اتباع خود که در زمان جنگ خلیج فارس ربوده یا به عراق منتقل شده بودند٬ صورت داده است، اما این...