رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران

این نوشتار نگاهی آسیب شناسانه به نقش رسانه های فارسی زبان خارج از کشور در روند انتخابات ایران دارد نویسنده در لابه لای مطلب ضمن تشریح کاستی های رسانه های رسمی کشور (و در راس آن صدا و سیما) سعی می کند راهکارهایی را برای حل...