پایان غیر منتظره برای ماه عسل دختر داعشی آمریکایی!

پایان غیر منتظره برای ماه عسل دختر داعشی آمریکایی!

یک دختر آمریکایی که قصد داشت ماه عسل خود را در صفوف گروه تروریستی داعش بگذراند، به ۱۲ سال زندان محکوم شد. به گزارش پرس شیعه؛ این دختر ۲۰ ساله که "جیلین یانگ" نام دارد قصد داشت پس از آشنایی با نامزدش برای پیوستن به داعش...