مایکروفر هوشمند ساخته شد، با موبایل غذا بپزید فناوری در خدمت آشپزی؛

مایکروفر هوشمند ساخته شد، با موبایل غذا بپزید

یک شرکت اروپایی، مایکروفری را ساخته است که بصورت هوشمند غذاها را طبخ می کند. به گزارش پرس شیعه؛ یک شرکت اروپایی مایکروفری را با نام Tovala Smart Oven تولید کرده است که طبخ غذا را به دو صورت بارکد خوان و متصل شدن به اپلیکیشن...