راه مبارزه با تکبر در زندگی مرحوم قاضی

راه مبارزه با تکبر در زندگی مرحوم قاضی

حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی وقتی سبزیجات می‌گرفت، می‌پیچید گوشه عبایش و با همان حالت در کوچه و بازار حرکت می‌کرد و از اصاله القیافه درست کردن دوری می‌جست. به گزارش پرس شیعه؛ بزرگترین مشکل انسان در راه...