وابستگی به اجانب بدبختی است ؛ مساجد سنگر مبارزه با شبهات مجازی باشند آیت الله العظمی سبحانی:

وابستگی به اجانب بدبختی است ؛ مساجد سنگر مبارزه با شبهات مجازی باشند

حضرت آیت الله سبحانی گفتند: امروز فضای مجازی برای جامعه خیلی خطرناک و خطر ساز شده است، بیگانگان با استفاده از این فضا شب و روز جوانان ما را با ایجاد و طرح شبهات، بمباران می کنند و هدف آن ها از بین بردن بنیان خانواده...