تفتیش و تفحص در زمینه مبارزه با مواد مخدر از نظر شرعی جایز است آیت‌ الله العظمی سبحانی:

تفتیش و تفحص در زمینه مبارزه با مواد مخدر از نظر شرعی جایز است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به ضررهای بیشمار مواد مخدر درجامعه و لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده شوم، گفتند: مواد مخدر به عقل و اعصاب جامعه ضرر می زند و درجامعه ای که عقل افول کند و جوان، گوشه گیر و مشغول توهم باشد،...