قیام جهانی در گرو بیداری ملت‌ هاست سردار نقدی در جمع گروه جهادی طلاب خارجی:

قیام جهانی در گرو بیداری ملت‌ هاست

رئیس سازمان بسیج مستعضعفین گفت: نظام حاکم بر جهان بر اساس ظلم بنا شده و تا زمانی که احساس بیداری و خود آگاهی در بین جوامع نسبت به این ظلم ایجاد نشود، نمی توان انتظار قیام جهانی را داشت. به گزارش پرس شیعه؛ سردار محمدرضا...