ترویج فرهنگ مهدویت نیاز به اعتقاد و التزام عملی دارد مبلغ آرژانتینی؛

ترویج فرهنگ مهدویت نیاز به اعتقاد و التزام عملی دارد

روحانی آرژانتینی خواستار التزام عملی برای ترویج فرهنگ مهدویت شد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سهیل اسعد از طلاب و روحانیون آرژانتینی جامعه المصطفی در همایش موعود امم اظهارداشت: امروز جهان تشنه معارف مهدوی و ائمه...