مراکش در ماه رمضان ۲۶ مبلغ اسلامی به اسپانیا اعزام کرد

مراکش در ماه رمضان ۲۶ مبلغ اسلامی به اسپانیا اعزام کرد

مراکش در ماه مبارک رمضان با ارایه طرحی ۲۶ نفر از مبلغان روحانی خود را تحت عنوان امامان جماعت میانه رو به اسپانیا اعزام کرد. به گزارش پرس شیعه؛ با توجه به تهدید گروه تروریستی داعش در ماه مبارک رمضان برای انجام عملیات در...