افشاگری مترجم تروریستهای داعش علیه مبلغ مصری

افشاگری مترجم تروریستهای داعش علیه مبلغ مصری

مترجم گروه تروریستی داعش فاش کرد که یک مبلغ مصری او و دیگر جوانان را به سوریه اعزام کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی روسیا الیوم، محمد یحیی که مترجم داعش بود، درباره علت پیوستنش به این گروه گفت: بعد...