کشته شدن پسر مبلغ کویتی در سوریه

کشته شدن پسر مبلغ کویتی در سوریه

محمد الحصم مبلغ کویتی از کشته شدن پسر تروریست خود در نبردهای جنوب شهر حلب در سوریه خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد الحصم در صفحه تویتر خود با ستایش از عبدالله فرزند تروریست خود نوشت: " از خداوند می خواهیم که او را شفیع...