شرکت اپل متهم شناخته شد به دلیل تبانی با ناشران الکترونیک؛

شرکت اپل متهم شناخته شد

دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا شرکت اپل را به اتهام توطئه علیه وب سایت آمازون ۴۵۰ میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش پرس شیعه؛ شرکت اپل به دلیل تبانی با ۵ ناشر کتاب های الکترونیکی برای تعیین قیمت بمنظور چالش بوجود آوردن...