ضرورت تبدیل شبکه‌ های مجازی به عرصه تقویت علم و معنویت

ضرورت تبدیل شبکه‌ های مجازی به عرصه تقویت علم و معنویت

حجت الاسلام رنجبر با بیان این‌که افزایش کانال‌ های مجازی سبب خلوت‌شدن مساجد و مجالس مذهبی شده است، گفت: مناسب است هر کانال مجازی به یک مدرسه و محل علم‌آموزی تبدیل شود و دانش، علم و معنویت را تقویت کند. به گزارش پرس...