مجامع عمومی مخابرات ۲۴ فروردین برگزار می‌شود

مجامع عمومی مخابرات ۲۴ فروردین برگزار می‌شود

مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران به طور فوق العاده روز ۲۴ فروردین ماه جاری برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ برگزاری مجامع عمومی شرکت مخابرات ایران در روز ۳شنبه ۲۴ فروردین ماه جاری، با توجه به درخواست نمایندگان دولت و...