مجاهده با نفس چه زمانی بی ارزش است پای درس اخلاق آیت الله قرهی؛

مجاهده با نفس چه زمانی بی ارزش است

آیت الله قرهی گفت: اگر کسی تمام اعمال صالح را انجام بدهد، ولی امام نداشته باشد، به هیچ عنوان، هیچ یک از اعمال او پذیرفته نمی شود. به گزارش پرس شیعه؛ از دروس گذشته اخلاق آیت الله قرهی مطلبی در پی می آید؛ پروردگار عالم از...