بهانه مجری پیشین بی‌ بی‌ سی برای کناره‌ گیری آبرومندانه

بهانه مجری پیشین بی‌ بی‌ سی برای کناره‌ گیری آبرومندانه

گوینده زن شبکه بی بی سی که یک سال در این شبکه ظاهر نشده بود، توقف همکاری با این شبکه را به انتشار خبری درباره کشته شدن ده‌ ها تروریست ارتباط داد به گزارش پرس شیعه؛ دیما عزالدین مجری پیشین بی.بی.سی در حساب کاربری خود در...