صدام در لحظه سرنگون شدن مجسمه‌ اش کجا بود؟

صدام در لحظه سرنگون شدن مجسمه‌ اش کجا بود؟

مشاور سیاسی صدام سخنانی درباره مکان حضور او در هنگام سرنگون کردن مجسمه اش مطرح کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه "مصر العربیه"، سرلشکر محمد شنشل، مشاور سیاسی صدام، مدعی شد که صدام خود شخصاً هنگام سرنگون کردن...