مجلس نمایندگان آمریکا با «پیگرد قانونی عربستان سعودی» موافقت کرد همزمان با پانزدهمین سالگرد یازده سپتامبر؛

مجلس نمایندگان آمریکا با «پیگرد قانونی عربستان سعودی» موافقت کرد

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را به تصویب رساند که به شهروندان آمریکایی اجازه می دهد عربستان سعودی را به دلیل حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تحت پیگرد قانونی قرار دهند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری راشا...