شاهزاده سعودی سر دبیر مجله آمریکایی شد ادامه سنت شکنی ها در خاندان سعودی

شاهزاده سعودی سر دبیر مجله آمریکایی شد

یک شاهزاده زن سعودی توانست با نادیده گرفتن سنت های خاندان سعودی به سر دبیری یک مجله مد لباس در آمریکا برسد. به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دینا عبدالعزیز، همسر «شاهزاده سعود بن عبدالعزیز بن ناصر»، که یکی از...