واقعه عاشورای صنعا نسل کشی یک ملت بزرگ و با تمدن است رضایی:

واقعه عاشورای صنعا نسل کشی یک ملت بزرگ و با تمدن است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله هوایی عربستان سعودی به مراسم سوگواری در صنعا پایتخت یمن گفت: این واقعه، نسل کشی یک ملت بزرگ و با تمدن، به دست دیوانگان از زنجیر رسته شده است. به گزارش پرس شیعه؛ محسن رضایی...