دادگاه سید «مجید المشعل» به ۳ شهریور موکول شد به سبب اتهام تحصن در برابر منزل شیخ عیسی؛

دادگاه سید «مجید المشعل» به ۳ شهریور موکول شد

دادگاه سید مجید المشعل رئیس هیئت علمای بحرین درباره اتهام مربوط به تحصن در برابر منزل شیخ عیسی قاسم به روز ۲۴ آگوست موکول شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های...