مردی که پروانه شد، برش‌ های زندگی عکاس آزاده جنگ انتشارات پیام آزادگان منتشر کرد

مردی که پروانه شد، برش‌ های زندگی عکاس آزاده جنگ

انتشارات پیام آزادگان رمان «مردی که پروانه شد» نوشته مجید پور ولی کلشتری را منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ انتشارات پیام آزادگان رمان «مردی که پروانه شد» نوشته «مجید پور ولی کلشتری» را منتشر کرد. نویسنده این کتاب پیش از...